Mh2d 2020 geannuleerd!

Als eerste hopen wij als organisatie van de Mergelheuvelland tweedaagse (Mh2d) dat iedereen gezond is en deze crisis goed doorkomt. Het zijn, zoals vaak gezegd, hele “bijzondere” tijden.

Door de ontwikkelingen rondom het covid-19 virus en de genomen maatregelen door de overheid zijn wij zeer tot onze spijt genoodzaakt om de Mh2d voor 2020 te annuleren.

Hoewel de huidige maatregelen ertoe leiden dat evenementen zoals de Mh2d vooralsnog ‘slechts’ tot 1 september a.s. verboden zijn achten wij het doorgaan met de organisatie voor dit jaar niet verantwoord en mogelijk. Wij gaan ervan uit dat o.a.:

  • de aanbevelingen voor social distancing (de 1,5 meter maatregel), voor handenwassen en desinfecteren en ook voor het samenkomen van grote groepen mensen, ook nog na 1 september van kracht zullen blijven. Wij achten het niet mogelijk om daaraan te voldoen;
  • wij verwachten ook niet alle vereisten vergunningen te zullen ontvangen, dan wel dat in eventuele  vergunningen voorwaarden gesteld worden waaraan wij niet kunnen voldoen;
  • door zoveel onzekerheid verwachten we dit jaar geen evenement te kunnen organiseren dat van dezelfde kwaliteit zal zijn als wat de deelnemers en partners en bezoekers van ons gewend bent.

Daarnaast willen wij voorkomen dat onze deelnemers het risico lopen om op ons evenement besmet te raken of besmetting door te geven.

Wij gaan ervanuit dat we het covid-19 virus gezamenlijk onder controle krijgen waardoor we in 2021 op 18 en 19 september weer een geweldig fietsfestijn kunnen organiseren.

Let goed op u zelf en uw dierbaren, Stay safe en wij hopen u in 2021 opnieuw te mogen verwelkomen.